NOTARIUSZ

Ewa

Czabaj-Czarkowska

ul. Jana Matejki 61/7
60-771

Poznań

tel.:
61 853 13 79, 691 668 652
www:
EwaCzarkowska.notariusz.pl
Godziny pracy:
 • poniedziałek.: 9:00 - 16:00
 • wtorek: 9:00 - 16:00
 • środa: 9:00 - 16:00
 • czwartek: 9:00 - 16:00
 • piątek: 9:00 - 16:00
 • sobota: 9:00 - 12:00, po wcześniejszym uzgodnieniu

ZAKRES USŁUG NOTARIALNYCH

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz Ewa Czabaj-Czarkowska dokonuje w kancelarii w Poznaniu następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Za wykonane czynności notarialne w kancelarii w Poznaniu notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

MSKRNNotariusz.plKsięgi wieczysteKRSe-JusticeDziedziczenie w EuropieARERT
Opracowanie: RejNET